تفاوت میان نسخه‌های «ترجمه ماشینی»

جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Claude Piron > کلود پیرون (۸.۱))
# [[کدگذاری]] دوباره این معنا در زبان مقصد
 
در پس این فرایند بظاهر آسان، عملیات [[شناخت|شناختی]] پیچیده‌ای واقع است. به منظور رمز گشایی معنای متن مبدأ، مترجم باید قابلیت تفسیر و تجزیه تحلیل تمام ویژگی‌های متن را داشته باشد. یک فرایند که احتیاج به دانش عمیقی از [[دستور زبان]]، [[جمله‌شناسی]] (نحو)، [[معناشناسی]] و اصطلاحات از هر دو زبان مرجعمبدأ و مقصد دارد به همان اندازه باید دانش مربوط به [[فرهنگ]] صحبت کنندگان آن زبان را نیز داشته باشد.
از آن جهت، چالشی در ترجمه ماشینی وجود دارد که چگونه یک کامپیوتر را [[برنامه نویسی]]أموزش کنیمدهيم که بتواند همانند یک انسان متنی را بفهمد و بتواند یک متن جدید در زبان مقصد بسازد که بنظر می‌رسد توسط انسان نوشته شده‌است.
این مسئله ممکن است به روشهای مختلفی حلانجام شود.
 
== روش‌ها ==