تفاوت میان نسخه‌های «مخابرات نوری»

خنثی‌سازی ویرایش 1688196 ویژه:Contributions/217.219.1.17 (بحث کاربر:217.219.1.17)
(خنثی‌سازی ویرایش 1688196 ویژه:Contributions/217.219.1.17 (بحث کاربر:217.219.1.17))
در مخابرات فیبر نوری، نور مورد استفاده عموماً [[لیزر]] با طول موج حدود ۱۵۰۰ نانومتر است که بسته به کاربرد، بردهای مختلفی دارد.
 
مخابرات نوری به صورت [[تقسیماشتراک فرکانسی]] و [[تقسیماشتراک زمانی]] انجام می‌شود و فیبر می‌تواند تک-مد یا چند-مد باشد.
= منابع=
FIBER OPTIC DATA COMMUNICATION:TECHNOLOGICAL TRENDS AND ADVANCES,CASIMER DeCUSATIS,ACADEMIC PRESS,2002