تفاوت میان نسخه‌های «عقاید یک دلقک»

عقاید یک دلقک (فیلم ۱۹۷۶)
({{برای|اقتباس سینمایی از این اثر|عقاید یک دلقک (فیلم)}})
(عقاید یک دلقک (فیلم ۱۹۷۶))
{{برای|اقتباس سینمایی از این اثر|عقاید یک دلقک (فیلم ۱۹۷۶)}}
{{بهبود منبع}}
{{جعبه اطلاعات کتاب