تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال جنوب اهواز»

←‏top: در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست. با استفاده از AWB
(←‏top: در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست. با استفاده از AWB)
{{کاربردهای دیگر|جنوب اهواز}}
{{جعبه اطلاعات تیم فوتبال
| نام باشگاه = باشگاه فوتبال جنوب اهواز