عروج عیسی: تفاوت میان نسخه‌ها

(افزودن عکس)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
'''عروج عیسی ''' اشاره به صعود و بالاروی عیسی به آسمان‌ها دارد.
== مسیحیت ==
طبق باور [[مسیحی|مسیحیان]]، عیسی بعد از سه روز بعد از از کشته شدن زنده شده است و با تنی چند از [[حواریون]] دیدار کرده است و به آنان خبر عروج خویش را داده است. در [[انجیل|انجیل‌های]] چهارگانه سه بار به عروج عیسی اشاره شده است. در [[مرقس]] ۱۶:۱۹ و در [[لوقا]] ۲۴:۵۱ و در حواریون ۱:۱.  
 
== اسلام ==
طبق آیات [[قرآن]] ([[سوره نسا]])، کشته شده و [[مصلوب شدن عیسی]] تکذیب گردیده ولی به عروج جسمانی آن اشاره شده است. بنابه باور [[مسلمان|مسلمانان]] عیسی در آخر زمان همراه با [[مهدی موعود]]، ظهور خواهد کرد و در پشت سر او به نماز خواهد ایستاد.
کاربر ناشناس