باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
'''مهدی خدایی'''، دبیر اسبق انجمن اسلامی [[دانشگاه آزاد]] شهر ری و از اعضای [[مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران]]، در تاریخ ۱۱ اسفند ماه سال ۸۸ و در پی هجوم گسترده و هماهنگ نیروهای [[سپاه پاسداران]] بازداشت و متعاقباً به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.<ref>https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/1-1110</ref> <ref>http://sahamnews.org/1390/03/45311/</ref>
 
وی پس از بازداشت، ماه هاماه‌ها در سلول هایسلول‌های انفرادی بند ٢۲ الف زندان اوین جهت اخذ اعترافات ساختگی نگه داشته شد و سرانجام در مهرماه سال ١٣٨٩۱۳۸۹ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه، به سه سال زندان محکوم گردید. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تاییدتأیید شد.<ref>http://www.radiofarda.com/content/f3_meeting_political_prisoners_mehdi_khodayi/24606174.html</ref> <ref>http://www.kaleme.com/1391/01/11/klm-96161/</ref>
 
مهدی خدایی، [[فعال حقوق بشر]]، همچنین پیش از این، از سوی شعبه ۱۵ [[دادگاه انقلاب]] به ریاست [[قاضی صلواتی]] به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق برپایی تجمعات» و «تبلیغ علیه نظام» به چهار سال زندان محکوم شده بود که این حکم نیز عیناً به تاییدتأیید دادگاه تجدیدنظر رسید. وی در مجموع به هفت سال زندان محکوم شده است.<ref>https://hra-news.org/fa/prisoners/mehdi-khodaei</ref> <ref>http://persian.iranhumanrights.org/1390/05/mehdi_khodayee/</ref> <ref>http://news.gooya.com/politics/archives/2013/03/157124.php</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:خدایی، مهدی}}