تفاوت میان نسخه‌های «ادای منثور»

۶۴۶ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
'''ادایاِدای منثور''' که با نام '''ادای جدید''' نیز شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از متن‌های تلفیقی به [[زبان نورس باستان]] که در حدود سال ۱۲۰۰۱۲۲۰ توسط شاعر و سیاست‌مدار ایسلندی [[اسنوری استورلوسون]] نوشته شده‌است،شده است، که همچنین اثری بهدربارهٔ نامتاریخ هایمسکرینگلانروژ، دارد.موسوم به ''ادای منثورهایمس‌کرینگلا''، همراهبه بامعنی مجموعهحلقهٔ اشعارجهان [[اداینیز شاعرانه]] منبع بسیاری ازتألیف مطالبیکرده است که ما از [[اساطیر اسکاندیناوی]] می‌دانیم. این مجموعهکتاب شاملبه طیفچهار گسترده‌ایبخش ازتقسیم افسانه‌ها، اشعارمی‌شود و روایاتبا قومیمقدمه می‌باشدو کهپیشگفتاری داستانآغاز آنمی‌شود، رابخشی از [[یوتون|غول‌هاکیهان‌شناسی نورس]]، [[دورف (اساطیر)|دورف‌هاپانتئون]]، [[الفو اساطیر؛ ''گیلفاگینینگ'' (موجودگیلفا خیالی)|الف‌ها]]،فریب دلاورانخورنده ابرقهرمانیمتشکل واز ملکه‌هایحدود جنگجو۲۰٬۰۰۰ تشکیللغت)، می‌دهند.<ref>''[http://www.runatyrkindred.com/media/pdf/The_Prose_Edda.pdf[اسکالدزکاپارمال]]'' ادایزبان منثورو نوشتهبیان اسنوریشاعرانه استورلوسون.]Translated(۵۰٬۰۰۰ byلغت)؛ Arthurو Gilchristآخرین Brodeurبخش </ref><ref>[http://www.amazon.com/The-Prose-Edda-Mythology-Classics/dp/0140447555''هتاتال'' اداییا منثور:وزن اساطیراشعار اسکاندیناوی(حدود ۲۰٬۰۰۰ لغت) می‌باشند.]</ref>
 
''ادای منثور'' همراه با مجموعه اشعار [[ادای شاعرانه]] منبع بسیاری از مطالبی است که ما از [[اساطیر اسکاندیناوی]] می‌دانیم. این مجموعه شامل طیف گسترده‌ای از افسانه‌ها، اشعار و روایات قومی می‌باشد که داستان آن را [[یوتون|غول‌ها]]، [[دورف (اساطیر)|دورف‌ها]]، [[الف (موجود خیالی)|الف‌ها]]، دلاوران ابرقهرمانی و ملکه‌های جنگجو تشکیل می‌دهند.<ref>[http://www.runatyrkindred.com/media/pdf/The_Prose_Edda.pdf ادای منثور نوشته اسنوری استورلوسون.]Translated by Arthur Gilchrist Brodeur </ref><ref>[http://www.amazon.com/The-Prose-Edda-Mythology-Classics/dp/0140447555 ادای منثور: اساطیر اسکاندیناوی.]</ref>
 
== منابع ==
 
{{ادبیات-خرد}}
 
 
[[رده:ادبیات ایسلند]]