تفاوت میان نسخه‌های «بنی‌اسرائیل»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
مادران فرزندان یعقوب عبارتند از:
* لیه: روبن، شیمون، لاوی، جودا، ایساکر و زبولون.
* راشلراحیل: یوسف و بنیامین.
* بیلها (خدمتکار راشل): دن و نفتالی.
* زیلپا (خدمتکار لیه): گد و آشر.<ref>آفرینش ۳۵:۲۲–۲۶</ref>
کاربر گمنام