باز کردن منو اصلی

تغییرات

* '''معیارهای آماری از ابتدا توسط قوانین هدایت می‌شوند'''
قوانین برای پیش-پردازش داده‌ها برای هدایت بهتر موتور آماری استفاده می‌شوند. قوانین همچنین برای پس-پردازش خروجی موتور آماری برای پیاده‌سازی عملیاتی همچون نرمال سازی استفاده می‌شوند. این روش قدرت، کنترل و [[انعطاف‌پذیری]] بسیار بیشتری دارد.
 
===رمزگشایی===
در سال های اخیر دانشگاه یو اس سی (USC) بر روی روشهایی تمرکز کرده اند که ایده های اولیه آن از رمزگشایی استخراج شده اند. این روش هنوز در سطح تحقیقات اولیه است و تا رسیدن به یک روش قابل قبول فاصله زیادی باقی است. اما در صورت تحقق این روش ادعای وارن ویور که ترجمه ماشینی را تنها روشی برای رمزگشایی از متن رمزشده زبان مبدا در زبان مقصد می دانست، تحقق خواهد یافت.
 
== مسئله‌های اصلی ==