تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ انگلستان»

مدتی بعد استفان به پیروزی رسید و تا زمانی که از [[هنری دوم انگلستان|هنری دوم]] شکست نخورده بود، بر تخت باقی ماند.
 
== دودمان پلانتاژنه ==
== سلسله پلانتانژه ==
[[پرونده:Joao sem terra assina carta Magna.jpg|left|190px|thumb|صدور فرمان مگناکارتا(۱۲۱۵ میلادی).]]
[[پرونده:Burying Plague Victims of Tournai.jpg|left|190px|thumb|طاعون]]
[[هنری دوم انگلستان|هنری دوم]] فرزند [[ملکه ماتیلدا|ماتیلدا]]، موسسسردودمان سلسله پلانتانژهپلانتاژنه در انگلستان است.
 
پس از هنری، حد فاصل سالهایاز ۱۱۸۹ تا ۱۱۹۹، یکیپسر ازش [[ریچارد یکم (انگلستان)|ریچارد]] به پادشاهی رسید. رهبراندر [[جنگهای صلیبی|جنگ‌های صلیبی]] شرکت کردن ریچارد، فرنام شیردل را برای او به نامارمغان آورد و به جای او نشستن برادر کوچک‌تر [[ریچاردجان شیردلانگلستان|جان]]، بهدست‌مایه سلطنت رسید.ی پیدایش افسانهداستان‌ها و افسانه‌هایی شد که از این میان [[رابین هود]]، راآوازه به زمان اوی نسبتجهانی می‌دهندیافت.
 
برجسته‌ترین و تاریخ‌سازترین رخداد روزگار پادشاهی [[جان لکلندانگلستان|جان]](جان بی زمین)، برادرهمانا ریچارد بود؛ که در اوایل سده ۱۳مگناکارتا میلادییا [[منشور کبیر|فرمان کبیربزرگ]] (مگناکارتا) را امضا کردکردن بود. مگناکارتا، پیمان نامه‌ای بود که اشراف انگلیسی بر شاه تحمیل کردند و به موجب آن اختیارات پادشاه محدود شد.<ref name="۱۲۱۵: The Year">Danny Danziger & John Gillingham, «۱۲۱۵: The Year of Magna Carta»(۲۰۰۴ paperback edition) p۲۷۸</ref> پادشاه بعدی از این سلسله، [[هنری سوم انگلستان|هنری سوم]] بود که در دوره زمامداری وی، مجلس عوام در کنار مجلس اعیان تاسیس گشت. شهرهای [[کمبریج]] و [[آکسفورد]] نیز در سده ۱۳ شکل گرفتند.
 
در زمان [[ادوارد اول انگلستان|ادوارد اولنخست]]، پنجمین شاه پلانتاژنه، [[ولز]] به تصرف انگلستان درآمد.
 
طی سال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۴۵۳، جنگ‌های معروف به [[جنگ صدساله|جنگ‌های صدساله]] بین انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها روی داد. زمینه اصلی جنگ اختلاف بر سر مالکیت سواحل [[دریای مانش]] بود که از زمان ویلیام اول بروز کرده بود؛ اما جرقه شروع رسمی نبرد، ادعای [[ادوارد سوم انگلستان|ادوارد سوم]] مبنی بر تملک بر فرانسه بود.
در جنگ دریایی سال ۱۳۴۰، فرانسه به سختی شکست خورد. در سال ۱۳۴۶، بار دیگر فرانسویان در ناحیه کرسی شکست خوردند و سال بعد بندر کاله به دست انگلستان افتاد. در جنگی که طی سال ۱۳۵۶، در ناحیه پواتیه رخ داد، [[ژان دوم فرانسه|ژان دوم]] پادشاه فرانسه، مغلوب و اسیر شد.
 
دوره اول جنگها،جنگ‌ها، در حالی در سال ۱۳۶۰ پایان یافت که [[فرانسه|فرانسوی]]‌ها شکست خورده،خوردند، و به موجب [[پیمان بریتانی]]، مناطقزمین‌های زیادیبسیاری از فرانسهرا در اختیار انگلیسی‌ها قرار گرفته بود. پیمان مذکور، ناحیه کاله و نواحی غربی و جنوب غربی فرانسه رافرانسه، به [[انگلستان]] واگذاردواگذاردند.
 
در دوره دومدوم، فرانسوی‌هافرانسویان با فداکاری‌های [[ژاندارک]] و کمک‌های [[دوک بورگونی]] پیروز شدند؛ و بیش تر سرزمین‌هایی را که در دوره اولنخست از دست داده بودند، بازپس گرفتندپس‌گرفتند. جنگ‌های صد ساله همچنین باعث رشد هویت ملی و تقویت حس وطن پرستیمیهن‌پرستی انگلیسی‌هاانگلیسیان و فرانسوی‌هافرانسویان گشتندشدند.
 
طی سال‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ میلادی، بیماری [[طاعون]] از اروپا به انگلستان راه پیدا کرد و بسیار شایع شد؛ تا حدی که پس از مهار بیماری، جمعیت انگلستان تا نصف کاهش یافته بود. این واقعه در تاریخ اروپا به [[مرگ سیاه]] شهرت دارد.<ref>{{cite web|url=http://dictionary.oed.com/cgi/entry/50058218|title=death, ''n. ''|publisher=[[Oxford Dictionary of English]]|accessdate=۲۰۰۹-۰۱-۰۶|format=subscription required}}</ref>