تفاوت میان نسخه‌های «محفل روحانی»

۱۶ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
'''محفل روحانی''' هیئت ۹ نفره [[بهائی]] است که با [[انتخابات بهائی]] انتخاب می‌شود و وظیفه ادارۀ امور جامعه بهائی را بر عهده دارد.
 
[[بهاییان]] تأسیسات رسمی [[روحانی (عنوان)|روحانیت]] را مردود می‌داندمی‌دانند و بنابراین وظایف اداری که در مذاهب دیگر به طور سنتیسنّتی در حوزهحوزۀ مسؤولیتمسؤولیّت روحانیونروحانیّون می‌باشند، در بین بهائیان بر عهدۀ محافل روحانی هستند. محافل روحانی به نظارت بر امور داخلی بهاییان و ادارهادارۀ امور مالی ایشان می‌پردازند و به عنوان کانال ارتباطی میان نهادهای محلی،محلّی، ملیملّی و بین‌المللی عمل می‌کنند. محفل‌ روحانی محلیمحلّی، همچنین اختیارات لازم را به افراد، کمیته‌ها و گروههای ویژه برای انجام خدمات محلّی مانند امور آموزشی، انتشارات، ترویج تعلیمات بهایی، مشاورهمشاورۀ ازدواج و جمع‌آوری اعانات اعطا می‌کند. به طور خلاصه، محفل‌ نقش ادارهادارۀ امور جامعهجامعۀ بهایی را بر عهده دارد.<ref>دیانتی ممنوع؛ آزار و تعقیب بهائیان در ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران؛ ص ۸</ref>
 
این جمع قسمتی از [[نظم اداری بهائی]] و [[تشکیلات بهائی]] است. محفل بر دو گونه‌است: «محفل روحانی محلی» و «محفل روحانی ملی»
۶۷

ویرایش