تفاوت میان نسخه‌های «داهان»

۱٬۵۷۲ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
'داهان' یا 'قوم داه' یا 'دَهه' نام گروهی از مردم ایرانی‌تبار و گروهی از تیره [[سکاها]]<ref> strabo (11.8.2) ; On the left hand opposite to these parts are situated the Scythian and nomadic nations, occupying the whole of the northern side. Most of the Scythians, beginning from the Caspian Sea, are called Dahæ Scythæ, and those situated more towards the east Massagetæ and Sacæ; the rest have the common appellation of Scythians, but each separate tribe has its peculiar name. All, or the greatest part of them, are nomades. The best known tribes are those who deprived the Greeks of Bactriana, the Asii, Pasiani, Tochari, and Sacarauli, who came from the country on the other side of the Iaxartes, opposite the Sacæ and Sogdiani, and which country was also occupied by Sacæ; some tribes of the Dahæ are surnamed Aparni, some Xanthii, others Pissuri. The Aparni approach the nearest of any of these people to Hyrcania, and to the Caspian Sea. The others extend as far as the country opposite to Aria. </ref> بوده‌اند.
 
آرین[[آریان]] مورخ یونانی قرن اول میلادی در میان لشکریان [[داریوش سوم]] هنگام جنگ با [[اسکندر کبیر]]، از سواران تیرانداز داهه نام می‌برد. پَرنی‌ها[[استرابو]] یکیجغرافی نگار [[یونانی]] ، از زیرتیرهسه طایفه [[داهه]] با نام های انجمنپرنی تیره(Aparni) داهو خانتی ( xanthii ) و پیسوری ( pissuri ) یاد کرده است و آنها را [[سکا]]یی خوانده و نام داهه را یک نام کلی برای این قبایل دانسته است بودند.<ref> strabo (11.8.2) ; On the left hand opposite to these parts are situated the Scythian and nomadic nations, occupying the whole of the northern side. Most of the Scythians, beginning from the Caspian Sea, are called Dahæ Scythæ, and those situated more towards the east Massagetæ and Sacæ; the rest have the common appellation of Scythians, but each separate tribe has its peculiar name. All, or the greatest part of them, are nomades. The best known tribes are those who deprived the Greeks of Bactriana, the Asii, Pasiani, Tochari, and Sacarauli, who came from the country on the other side of the Iaxartes, opposite the Sacæ and Sogdiani, and which country was also occupied by Sacæ; some tribes of the Dahæ are surnamed Aparni, some Xanthii, others Pissuri. </ref> [[استرابو]] قبیله پرنی را نزدیک ترین قبایل به ساتراپ [[هیرکانی]] و سکنه شرق [[دریای کاسپین]] خوانده است . و قلمرو دو قبیله دیگر [[داهه]] (Xanthii, Pissuri ) را تا نزدیکی سرزمین [[هرات]] باستان ، گسترده دانسته است <ref> strabo (11.8.2) ; The Aparni approach the nearest of any of these people to Hyrcania, and to the Caspian Sea. The others extend as far as the country opposite to Aria. </ref> شاهان اشکانی ایران نیز تبارشان به پرنی‌ها می‌رسد. پرنی‌ها در پایان سده چهارم پ.م. از بقیه داهان جدا شده و به سوی غرب و ناحیه دریای [[کاسپی]] کوچ کردند. احتمال ارتباطی میان نام آنان و ناحیهٔ دهستان یا داهستان می‌رود.
 
== تبار ==