تفاوت میان نسخه‌های «کاکائوئیان»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Firmiana > سیدالاشجار (سرده) (۸.۱)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Kola nut > دانه کولا (۷.۱))
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Firmiana > سیدالاشجار (سرده) (۸.۱))
* ''[[Dombeya]]'' Cav.
* ''[[Eriolaena]]'' DC.
* ''[[Firmianaسیدالاشجار (سرده)]]'' Marsili
* ''[[Franciscodendron]]'' B.Hyland & Steenis
* ''[[Fremontodendron]]'' Coville
۳۶۵٬۹۷۹

ویرایش