تفاوت میان نسخه‌های «واحدهای فدرال روسیه»

جز
[[رده:تقسیمات فدرال روسیه]]
[[رده:زیربخش‌های کشور اروپا]]
[[رده:تقسیمات کشوریزیربخش‌های روسیه]]
[[رده:فهرست‌های تقسیم‌بندی کشوری]]
[[رده:کشورها و سرزمین‌های روسی‌زبان]]