باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
[[رده:حاکمان سده پنجم (پیش از میلاد)]]
[[رده:درگذشتگان ۴۰۴ (پیش از میلاد)]]
[[رده:دودمان‌های مصر باستان]]
[[رده:زادگان ۴۷۵ (پیش از میلاد)]]
[[رده:شاهان هخامنشی]]