تفاوت میان نسخه‌های «قانون حمورابی»

بدون خلاصه ویرایش
 
اگر مالک شاهدی نیاورد در آنصورت او بدکار است و به مرگ محکوم.
اگر کسی بدون اجازه به خر همسایه تجاوز کند صاحب خر می تواند آن شخص را ده روز توسط خرش مورد عنایت قرار دهد حتی اگر آن شخص حمید مسعودی باشد.
 
اگر شاهدان در دسترس نباشند، قاضی فرجهٔ شش ماهه‌ای می‌دهد و اگر در آن ۶ ماه نیز شاهدان نیایند، فرد بدکار است و باید جریمه بپردازد.
کاربر گمنام