تفاوت میان نسخه‌های «بخش مرکزی شهرستان خوی»

ابهام‌زدایی از دهستان گوهران
(ابهام‌زدایی از دهستان قره‌سو)
(ابهام‌زدایی از دهستان گوهران)
* [[دهستان فیرورق]]
* [[دهستان قره‌سو (خوی)|دهستان قره سو]]
* [[دهستان گوهران (خوی)|دهستان گوهران]]
شهر [[خوی]] و [[فیرورق]]