باز کردن منو اصلی

تغییرات

ابهام‌زدایی از دهستان مشایخ
**[[بخش ناغان]]
*** [[دهستان ناغان]]
*** [[دهستان مشایخ (کیار)|دهستان مشایخ]]
شهرها: [[ناغان]]