تفاوت میان نسخه‌های «ویژگی عمومی»

جز
 
== منابع ==
<{{چپ چین>}}
* David Cox, John Little, Donal O'Shea, Using Algebraic Geometry, Second Edition, Springer, (2004), page 115
* Charalambos Aliprantis, Owen Burkinshaw, Principles of Real Analysis, Third Edition, Academic Press, (1998), page 120
<{{پایان چپ چین>}}
۱۸۲

ویرایش