ملکه برفی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +مرتب (۱۱ core): + رده:خائنان ادبی)
(ابرابزار)
{{Infobox short story <!--See [[Wikipedia:WikiProject Novels]]-->
| name = Theملکه Snow Queenبرفی
| image = [[پرونده:The <!--Snow includeQueen theandby sizeElena -->Ringo.jpg|200px|وسط]]
| caption = ملکه برفی طرح از النا رینگو.
| author = [[هانس کریستیان آندرسن]]
| title_orig = Snedronningen
| translator =
| country = دانمارک
| language = دانمارکی
| series =
| genre = [[متل (قصه)]]
| publication_type = مجموعه داستان تخیلی
| publisher =
| media_type =
| pub_date = 21۲۱ December 1844 name=دسامبر ۱۸۴۴
| english_pub_date =
| preceded_by =
| followed_by =
| preceded_by_italics =
| followed_by_italics =
}}
 
'''ملکه برفی''' (The Snow Queen) یک افسانه است که توسط [[هانس کریستین آندرسن]] نویسنده‌ینویسندهٔ دانمارکی داستان هایداستان‌های کودکان نوشته شد.
 
داستان این کتاب یکی از طولانی ترینطولانی‌ترین و همچنین تحسین بربرانگیزترین انگیز ترین داستان هاییداستان‌هایی است که توسط این نویسنده نوشته شده.شده؛ و از روی آن نسخه هاینسخه‌های مصور بسیاری به چاپ رسیده است.
 
== تقسیم داستان ==
این کتاب هفت داستان را شامل میشودمی‌شود:
 
# آینه و تکه‌هایش
این کتاب هفت داستان را شامل میشود:
۲-# [[پسر کوچولو]] و دختر کوچولو
 
۳-# [[باغ گل]] زن جادوگر
۱- آینه و تکه هایش
۴-# پرنس و پرنسس
 
۵-# دخترک دزد
۲- [[پسر کوچولو]] و دختر کوچولو
۶-# زن فنی و زن لاندی
 
۷-# چه اتفاقی برای قصر ملکه برفی افتاد و بعد از آن چهآنچه شد.
۳- [[باغ گل]] زن جادوگر
 
۴- پرنس و پرنسس
 
۵- دخترک دزد
 
۶- زن فنی و زن لاندی
 
۷- چه اتفاقی برای قصر ملکه برفی افتاد و بعد از آن چه شد.
 
== منابع ==
 
ویکی‍دیای انگلیسی
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
{{هانس کریستیان آندرسن}}
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
 
[[رده:ملکه برفی]]
[[رده:جادوگرها در تخیل]]