باز کردن منو اصلی

تغییرات

۴۱ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
جز
ابرابزار
[[پرونده: Medieval writing desk.jpg|250px|farme|بندانگشتی|چپ|نگاره‌ای از نوشتن [[کتاب]] در [[قرون وسطی]]]]
 
'''نوشتن''' یا '''نگارش''' عملیکنشی است که بشرانسان به‌وسیلهٔ آن اندیشه‌هایش را به تصویر می‌کشد. با اختراعاختراعِ نوشتن، گام بزرگی در [[تمدن]] بشری برداشته شد. نوشتن همچنین عملی است که به کمکِ آن می‌توان اطلاعات و اندیشه‌ها را تحلیل، بررسی و بازبینی کرد. نگارش می‌تواند به‌عنوانِ ابزاری برای استدلال و استنتاج و ابهام‌زدایی به‌کار رود.{{سخ}}
نوشتن دو کارکرد اصلی دارد: ۱- ثبت اطلاعات؛ ۲- نشر اطلاعات{{سخ}}
کارکرد عمدهٔ سخن‌گفتن، نشر اطلاعات و برقراری ارتباط با دیگران است؛ اما دلیل ابتدایی نوشتن، ترس انسان از فراموشی و نیاز به ثبت وقایع و دانسته‌ها بوده‌است{{سخ}}
حدوداً ۶۰۰۰ سال پیش، دهقانان [[مصر باستان|مصری]] که موظف بودند مقداری از محصولات [[کشاورزی]] خود را به‌عنوان مالیات به [[فرعون]] بدهند، تصویر [[سبد]] را به تعدادی که پرداخت کرده‌بودند بر دیوارهای خانهٔ خود حک می‌کردند.
 
== کارکردها ==
به بیانی دیگر، نوشتن یا نگارش نوعی [[رسانه|رسانهٔ]] مجازی برای انتقال [[اطلاعات]] است که با آن می‌توان مفاهیم و اندیشه‌ها را بیان و صورت‌بندی کرد، و یا آنها را پرورش و اشاعه داد.
حدوداًنوشتن دو کارکردِ ویژه دارد: ثبت اطلاعات و نشر اطلاعات. کارکردِ عمدهٔ سخن‌گفتن، نشر اطلاعات و برقراری ارتباط با دیگران است؛ اما دلیلِ ابتداییِ نوشتن، ترسِ انسان از فراموشی و نیاز به ثبتِ وقایع و دانسته‌ها بوده‌است. نزدیک به ۶۰۰۰ سال پیش، دهقانان [[مصر باستان|مصری]] که موظف بودند مقداری از محصولات [[کشاورزی]] خود را به‌عنوان مالیات به [[فرعون]] بدهند، تصویر [[سبد]] را به تعدادی که پرداخت کرده‌بودند بر دیوارهای خانهٔ خود حک می‌کردند.
 
به بیانی دیگر، نوشتن همچنینیا عملینگارش نوعی [[رسانه|رسانهٔ]] مجازی برای انتقال [[اطلاعات]] است که به کمکبا آن می‌توان اطلاعاتمفاهیم و اندیشه‌ها را تحلیل، بررسیبیان و بازبینیصورت‌بندی کرد.کرد، نگارشو می‌تواندیا به‌عنوانآنها ابزاری برایرا استدلالپرورش و استنتاج و ابهام‌زدایی به‌کاراشاعه رودداد.
 
== منابع ==
* محمدی‌فر، محمدرضا، ''شیوه‌نامهٔ ویرایش؛ نگارش''، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۱.
 
{{روایت}}
{{مطالعات ارتباطات}}