تفاوت میان نسخه‌های «سرو خمره‌ای»

بدون خلاصه ویرایش
تنها گونه موجود در سرده «سرو خمره‌ای» خود سرو خمره‌ای (با [[نامگذاری دوجمله‌ای|نام دوجمله‌ای]] ''Platycladus orientalis'') است که با نام سرو طَبَری هم شناخته می‌شود.
 
سرو خمره‌ای بومی شمال غربی چینچین، استکره و بطورمناطق گستردههمجوار درروسیه آسیااست ازاما [[شبهانسان جزیرهآن کره|کره]]را ووارد [[ژاپن]]طبیعت تانقاط [[شمالدیگر دنیا از جمله ژاپن، هند و ایران]] بومی‌سازیکرده شده‌استاست.
 
برگ‌های سرو خمره‌ای فلس‌مانند به صورت توده‌های مسطح عمودی است که در انتهای شاخه‌ها واقع شده‌اند.