تفاوت میان نسخه‌های «آلن و مرلین برگمن»

(ترجمه آسیاب بادی افکارت)
برچسب‌ها: برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند خرابکاری محتمل
یا چرخ و فلک ای دور ماه
 
 
***
مثل عقربه هایی
 
در آسیاب بادی افکارت
 
 
****
مثل پا گذاشتن درون تونلی
 
از پرتاب سنگی درون نهر
 
***
مثل عقربه هایی که
 
در آسیاب بادی افکارت
 
***
 
کلمات ،کلید هایی که در جیبت صدا می کنند
 
 
***
اما واقعا برای کیست ؟
 
عکس های راهرو
 
 
***
جدایی از راه رسید
 
از گیسوان تو بازآمده
 
 
***
 
نه ، شروع و پایانی ندارد
 
 
در آسیاب بادی افکارت
***
 
== منابع ==
۴

ویرایش