سیم‌پیچ چند فاز: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن {{منبع}} (توینکل)
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن {{منبع}} (توینکل))
{{منبع|تاریخ=مه ۲۰۱۶}}
سیم‌پیچ های چند فاز سیم پیچ های [[سیم‌پیچ|الکترومغناطیسی]] متصل به هم در یک چند فاز سیستم مانند یک [[مولد الکتریکی|ژنراتور]] یا [[موتور الکتریکی|موتور]] هستند . در سیستم های مدرن تعدادفاز ها معمولا سه یا مضربی از سه است. هر فاز حامل یک [[جریان متناوب]] سینوسی است که [[فاز (موج)|فاز]] آن نسبت به یکی از همسایگان خود پیش فاز و نسبت به همسایه دیگر خود پس فاز می باشد. جریان های فاز در هر پریود از جریان متناوب ، با اختلاف زمانی ثابت هستند. برای مثال در یک سیستم سه فاز ، هرکدام از سه فاز یک سوم پریود با فاز بعدی اختلاف زمانی دارد.