تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه ایالتی اکلاهما»

جز
 
{{همایش ۱۲تای بزرگ}}
 
[[رده:آموزش و پرورش در شهرستان پین، اکلاهما]]
[[رده:استیلوتر، اکلاهما]]
[[رده:دانشگاهای مرتبط با اوک رایج]]
[[رده:دانشگاه‌ها و کالج‌های لاند-گرنت]]
[[رده:دانشگاه‌هایدانشگاه‌ها و کالج‌ها در اکلاهما]]
[[رده:ساختمان‌ها و سازه‌ها در استیلوتر، اکلاهما]]
[[رده:ساختمان‌ها و سازه‌ها در پین، اکلاهما]]