دومین نبرد بارون‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

added new section by translate english article+wikilink
(added new section by translate english article+wikilink)
(added new section by translate english article+wikilink)
 
سلطنت [[هنری سوم (انگلستان)|هنری سوم]]، بیشتر از همه به دلیل بحران قانون اساسی در این دوره از حکومتش که منجر به جنگ داخلی گردید شهره است که به ظاهر به خاطر خواسته‌های نامعقول هنری سوم در جهت دریافت مالیات اضافه‌تر بوده است، اما مشخص شده است که عمدهٔ نارضایتی نه تحمیل مالیات اضافه بلکه بازنگری‌اش در مبحث اختیارات بارون‌ها در انگلستان بوده است، نارضایتی‌ای که به خاطر به وجود آمدن [[قحطی]] گسترده تشدید شد.
 
{{پم|سیمون دو مونتفورد|Simon de Montfort, 6th Earl of Leicester}} ارل لستر، که متولد فرانسه بود، در حقیقت یکی از متکبران بیگانه‌ای بود که مورد نفرت بسیاری از مشاوران خارجی و بیگانهٔ هنری بود، مونتفورد از طریق مادرش عنوان انگلیسی {{پم|ارل لستر|Earl of Leicester}} را به ارث برده بود، او با خواهر هنری موسوم به {{پم|النور از لستر|Eleanor of Leicester}}، بدون اجازهٔ هنری ازدواج کرده بود و حتی بدون موافقت بارون‌های انگلیسی، در نتیجه دشمنی میان مونتفورد و هنری افزایش یافت، در سال ۱۲۵۰ میلادی روابط آنها بسیار بحرانی شد همان زمانی که مونتفورد در دادگاه به خاطر اقدامات و تلاش او برای دریافت عنوان نایب {{پم|گسکونی|Gascony}} محاکمه‌ای را برپا ساخت، گسکونی آخرین سرزمین باقی‌مانده از میراث [[دودمان پلانتاژنه|پلانتاژنه]] در سراسر [[کانال مانش]] بود.
 
== منابع ==