تفاوت میان نسخه‌های «فراتحلیل»

۱۱ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
جز
جز
'''فراتحلیل''' در سبک اندیشه ([[حل مسالهمسئله]]) به سنخی از حل مساله مسئله اشاره دارد که واقعیت موجود را بایسته و شایسته نمی یابدنمی‌یابد اما به علت اینکه نمیتواندنمی‌تواند آن را فعلافعلاً تغییر دهد، در فکر ایجاد تلاءم و چاره جویی کم هزینه بر می آیدمی‌آید.[http://www.zqz.ir/244352]
 
مثلا” زندگی در شهرهای بزرگ و آلوده، یک عمل انجام شده و نامطلوب است. تفکر فراتحلیل می گویدمی‌گوید فعلا” چگونه فکر یا عمل کنیم که بتوانیم زندگی بهتری داشته باشیم.
'''فراتحلیل''' در سبک اندیشه ([[حل مساله]]) به سنخی از حل مساله اشاره دارد که واقعیت موجود را بایسته و شایسته نمی یابد اما به علت اینکه نمیتواند آن را فعلا تغییر دهد، در فکر ایجاد تلاءم و چاره جویی کم هزینه بر می آید.[http://www.zqz.ir/244352]
مثلا” زندگی در شهرهای بزرگ و آلوده، یک عمل انجام شده و نامطلوب است. تفکر فراتحلیل می گوید فعلا” چگونه فکر یا عمل کنیم که بتوانیم زندگی بهتری داشته باشیم.
 
== در آمار ==
در [[آمار]]، '''فراتحلیل''' یا '''فراپژوهش''' داده‌های بدست‌آمده از پژوهش‌های مختلف را یکجا گردهم می‌آورد و آنها را به عنوان یک مجموعه داده [[تحلیل]] می‌کند. با سرجمع کردن و تحلیل حجم زیادی از داده‌ها، امکان اعتماد به نتایج به طور قابل توجهی بیشتر می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت که یافته‌های «فراتحلیل» اساسی‌تر از یافته‌های مطالعات پژوهشی منفرد هستند.<ref>پروتئین حیوانی- اثر کالین کمبل، توماس کمبل، ترجمه‌یترجمهٔ آرش حسینیان- نشر اینترنتی پاد- تحت مجوز توزیع و تکثیر اشتراکی- چاپ اول 1391- ص67 </ref>
 
فراتحلیل را می‌توان تحلیل تحلیل‌ها یا پژوهش کردن روی مجموعه‌یمجموعهٔ پژوهش‌ها تعریف کرد.
 
== روش انجام ==
برای انجام فراتحليلفراتحلیل ابتدا بايدباید حوزه‌ای انتخاب شود که نتايجنتایج مطالعات در آن حوزه دو پهلو و مشکوک باشد، سپس مراحل زيرزیر به ترتيبترتیب پيگيریپیگیری شود:
 
۱- شناسایی نتایج پژوهش‌ها
1- شناسايی نتايج پژوهش ها
 
2۲- ترکيبترکیب نتايجنتایج پژوهش هایپژوهش‌های انتخاب شده و مقايسه آنمقایسه هاآن‌ها با يکديگریکدیگر
 
3۳- ارزشيابیارزشیابی نتايجنتایج فراتحليلفراتحلیل به منظور کاهش خطا
 
== منابع ==
 
{{پانویس}}
* [http://moderncare.bums.ac.ir/browse.php?a_id=421&sid=1&slc_lang=fa] فرا تحليلتحلیل چيست؟چیست؟
 
* [http://moderncare.bums.ac.ir/browse.php?a_id=421&sid=1&slc_lang=fa] فرا تحليل چيست؟
* [http://www.zqz.ir/244352 فرهنگنامه تخصصی رجاء، حمید رجایی]