باز کردن منو اصلی

تغییرات

پیوند به بیرون
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* آرین پور، یحیی: از نیما تاروزگارما، تهران، انتشارات زوار، ۱۳۷۶
* مرسلوند، حسن: زندگینامه رجال و مشاهیر ایران، تهران، الهام، ۱۳۷۵-۱۳۶۹
* مجله یغما، سال هجدهم، شماره ۱، فروردین ۱۳۳۴
 
==پیوند به بیرون==
* [http://persianacademy.ir/UserFiles/File/NF/14/NF-14-FA.pdf بیوگرافی عبدالعظيم قريب]
 
{{دانشگاه خوارزمی}}