تفاوت میان نسخه‌های «چالش فراهنجار یک میلیون دلاری»