باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
1 ویرایش خرابکارانهٔ 2.145.33.231 (بحث) به آخرین ویرایش Modern Sciences خنثی‌سازی شد. ([[وپ:توینکل|...
{{Infobox language
me|name=زبان چینی
|naناهید
me=زبان چینی
|image= [[پرونده:Hanyu_trad_simp.svg|150px]]
|imagecaption= Hànyǔ (''چینی'') نوشته شده با [[حروف چینی]]