تفاوت میان نسخه‌های «خاوران‌نامه»

جز
 
'''خاوران‌نامه''' از آثار ادبی‌است که به نظم فارسی در سال ۸۳۰ هجری قمری سروده شده است. سراینده آن [[ابن حسام خوسفی]] از اهالی [[قهستان]] [[خراسان]] بوده است. این منظومه [[حماسه|حماسه‌ای]] دینی و مصنوع است که در بحر متقارب و به وزن [[شاهنامه]] [[فردوسی]] سروده شده است. موضوع خاوران‌نامه جنگ‌های [[علی بن ابی‌طالب]] در سرزمین [[خاوران]] به همراهی [[مالک اشتر]]، و نیز با [[قباد]] پادشاه [[خاورشرق]] و [[تهماسب‌شاه]] است. این منظومه به گفته ابن حسام از یک کتاب [[عربی]] به نظم کشیده شده است. این منظومه با حمد خدا و نعت [[محمد]] پیامبر [[اسلام]] و دیگر [[امام|امام‌های]] [[شیعه]] آغاز می‌شود. این منظومه را '''تازیان‌نامه''' نیز گفته‌اند.
۳۴۰٬۳۱۵

ویرایش