احمد نخشبی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جزبدون خلاصۀ ویرایش
'''احمد نخشبی''' رهبری نهضت [[اسماعیلیان]] را در [[فرارود]] در دست داشت. او در کوششهای خود برای گسترش اندیشهٔ اسماعیلی کامیابی‌های بسیاری به دست آورد چنانکهچنان‌که بسیاری از بزرگان [[سامانیان|سامانی]] بدو پیوستند، در این میان می‌توان از کسانی چون ''«حاجب کل»'' یا همان منشی ویژهٔ امیر و همچنین از رئیس دیوان گنجوری (خزانه) نام برد. کار بدانجا کشید که [[امیر نصر سامانی]] نیز به مکتب ایشان پیوست.
 
گرایش امیر نصر به اسماعیله واکنش غلامان ترک متعصب - که گارد نگهبانان امیر را در بر می‌گرفتند - و روحانیان سنی را برانگیخت تا به اندیشهٔ براندازی وی بیافتند. گرچه توطئهٔ براندازی آشکار و رهبر ترکان دسیسه‌پرداز سرش را بر باد داد، ولی امیر نصر به ناچار کناره‌گیری کرد و فرزندش [[نوح یکم سامانی|نوح]] را به جای خویش بر تخت نشاند. امیر نوح سامانی٬سامانی، نخشبی را به مناظره با فقیهان اسلامی گمارد که در این مناظره نخشبی شکست خورد. سرانجام او را گرفتند و در میدان شهر [[بخارا]] به دار آویختند. یارانش تن بیجان او را از دار ربودند. از این پس سرکوبی ایشان در سنجش با گذشته بیش گرفت، پیروان این گروه همه جا زیر شکنجه و آزار و مرگ گذارده شدند و این آغاز پنهانی شدن روند پویه‌های اسماعیلیه بود.
 
== منبعمنابع ==
* مرتضی راوندی؛ تاریخ اجتماعی ایران، پوشینهٔ دوم
 
۳۲٬۹۲۹

ویرایش