تفاوت میان نسخه‌های «خواجه (عنوان)»

بدون خلاصه ویرایش
{{اشتباه نشود|خواجه (هویت جنسی)}}
{{رده-نیاز|تاریخ=ژوئن ۲۰۱۶}}
{{منبع|تاریخ=ژوئن ۲۰۱۶}}
خواجه یک لقب افتخاری در فارسی قدیم است به معنای کدخدا، آقا، بزرگ و سرور.