باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| توضیح تصویر = عبدالعظیم قریب گرکانی
| نام اصلی =
نام فرزند = زهرا(همسر دکتر محمد قریب بنیان گذار مرکز طبی کودکان ایران)
| زمینه فعالیت =
| ملیت =
کاربر گمنام