باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱ بایت حذف‌شده ،  ۳ سال پیش
جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: علوم‌پایه⟸علوم پایه، وآلیاژهای⟸و آلیاژهای، انرزی⟸انرژی، گوگردرا⟸گوگرد را، اینچ‌مربع⟸اینچ مرب...
یکی از کهن‌ترین آثار خوردگی مربوط به [[دیوار آهنی]] [[قفقاز]] است که به فرمان [[کورش هخامنشی]] ساخته شد و بدستور وی روی آن را با [[مس]] پوشش دادند. آغاز پژوهش بگونه امروزی در [[انگلستان]] پس از غرق شدن [[کشتی جنگی]] HMS Alarm در سال ۱۷۶۱ میلادی بود. پس از آن ورقه‌های مسی به بدنه کشتی‌ها وصل می‌شد اما پس از چندی دیده شد که این ورقه‌ها در جاهایی که [[میخ|میخ‌های]] [[فولاد|فولادی]] آنها را نگه داشته بود، خورده شده‌اند ([[خوردگی گالوانیک]]).
 
این دانش روزبه روز گسترده‌تر شد و امروزه شاخه مهمی در مهندسی و علوم‌پایهعلوم پایه می‌باشد.
 
== انواع ==
سرعت خوردگی بطور معمول بصورت میل در سال (mpy) بیان می‌شود:
<math>mpy=\frac{534W}{DAT}</math>
:که در آن W، کاهش [[وزن]] بر حسب میلی‌گرم، D [[چگالی]] نمونه بر یکای گرم بر [[سانتی‌متر مکعب]]، A مساحت نمونه بر حسب اینچ‌مربعاینچ مربع و T زمان خوردگی بر یکای ساعت است.
 
{{ویکی‌انبار|Category:Corrosion|خوردگی}}
انرژی مورد نیاز ممکن است از [[نور خورشید]] و طی فرایند فتوسنتز گرفته شود و یا از طریق [[واکنش‌های شیمیایی]] اکسیداسیون و احیاء.
 
بسته به نوع تجهیزات منبع تأمین انرژی متفاوت خواهد بود برای تجهیزات قرار گرفته روی سطح زمین و نیز سیستم‌های زیر آبی نور خورشید منبع تأمین انرژی است و برای تجهیزات بسته و زیر خاک انرزیانرژی مورد نیاز از واکنش‌های شیمیایی تأمین می‌شود.
 
نور یک منبع مهمی از انرژی می‌باشد چرا که فرایند فتوسنتز را پیش می‌برد (در فتوسنتز دی اکسید کربن و آب مصرف و اکسیژن و هیدراتهای کربن به وجود می‌آیند).
تحت شرایط هوازی احیاء اکسیژن به آب کامل کننده فرایند متابولیکی تبدیل مواد مغذی به [[دی اکسید کربن]] است و تحت شرایط بی هوازی پذیرنده‌های دیگری غیر از اکسیژن وارد واکنش می‌شوند.
 
لازم است ذکر شود که MICتنها زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که میکروارگانیسم‌ها فعال و حاضر باشند. میکرو ارگانیسم‌ها بیش از هر چیزی نیاز به آب دارند. اگر که اکتیویته آب کمتر از ۰٫۹باشدباکتری‌ها۰٫۹باشد باکتری‌ها نمی‌توانند رشد کنند. تنها قارچ هامی توانند در آبی با اکتیویته ۰٫۷رشد کنند، اما آن‌ها نقش مهمی در MICبازی نمی‌کنند.
 
== بیوفیلم SRBو رفتار خوردگی آن ==
SRBیک ترم عمومی است شامل تمام تک سلولی‌هایی می‌شود که سولفات(SO4 2-) سولفید و تیوسولفات و همچنین گوگردراگوگرد را برای بدست آوردن انرژی به H2S احیا می‌کنند. برای انواع باکتری‌های متفاوت مناسب‌ترین دما برای رشدSRB حدود۲۰–۳۰ است؛ ولی این [[باکتری‌ها]] قادرند تا دمای ۵۰–۶۰˚Cنیز زنده بمانند
.SRB بعنوان اصلی‌ترین عامل MIC در آهن، مس وآلیاژهایو آلیاژهای آهنی شنا خته شده است. SRBدر شرایط بی هوازی خاک، آب دریا، فاضلاب، لوله‌های زیر زمینی و چاه‌های نفت با pHهای بین ۶–۹ وابسته است.
SRBهمه جا یافت می‌شوند، بی هوازی‌های بسیار متفاوتی هستند (در ضمن بیماری زا نیستند). متداول‌ترین آن‌ها Desulfovibrioاست.
یک [[میکرو ارگانیسم]] می‌تواند براحتی به سطح بچسبد لایه‌هایی را به نام بیو فیلم تشکیل دهد، بدین صورت که ابتدا بخش‌های آلی روی سطح مواد می‌چسبند. میکروارگانیسم‌ها خواص سطحی مواد بخصوص بار استاتیکی و قابلیت خیس شوندگی آن را تغییر می‌دهند. سپس باکتری‌ها جذب سطح می‌شوند و رشد می‌کنند تا کلونی‌ها را تولید کنند، بنابراین [[میکرو فیلم]]‌ها رشد خواهند کرد. این لایه‌ها می‌توانند خیلی نازک باشند یا رشد کنند و به ضخامت سانتیمتر هم برسند. بیوفیلم‌ها با یک ساختار غیر یکنواخت شناخته می‌شوند.
۲۷۷

ویرایش