تفاوت میان نسخه‌های «واقعیت حاد»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +مرتب+تمیز (۱۱ core): + رده:فلسفه فناوری)
== منابع ==
{{پانویس}}
[[بودریار]]، ژان، در سایه اکثریت‌های خاموش، ترجمه پیام یزدان جو،یزدانجو، تهران، مرکز، ۱۳۸۱.{{سخ}}
وانموده‌ها، ترجمه مانی، حقیقی، سرگشتگی نشانه‌ها (نمونه‌هایی از نقد پسامدرن)، بودریار و دیگران، گزینش و ویرایش: حقیقی، مانی، تهران، مرکز، ۱۳۷۴.{{سخ}}
فرهنگ رسانه‌های گروهی (از کتاب جامعه مصرفی)، ترجمه احمدزاده، شیده، مجموعه مقالات فرهنگ و زندگی روزمره (ارغنون، ش۱۹)، بالس، کریستوفر و دیگران، چ دوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶.{{سخ}}
۱۴۸

ویرایش