تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ فمینیسم»

جز
=== داستان‌سراییِ فمینیسمی ===
همانگونه که [[جین آستن]] زندگی محدود زنان در اوایل قرنِ نوزدهم را توصیف می‌کند<ref>{{Cite book|author=Shields, Carol|title=Jane Austen (Penguin Lives)|year=2001|publisher=Viking Adult|page=38|isbn=0-670-89488-5}}</ref> [[شارلوت برونته]]، [[آن برونته]]، [[الیزابت گاسکل]] و [[جرج الیوت (نویسنده)]] بدبختی و سرخوردگی زنان را در این قرن به تصویر کشیده‌اند.<ref>{{Cite web|title=Fiction by Victorian Women: George Eliot, Elizabeth Gaskell... (Online)|year=2010|publisher=University of Oxford|accessdate=2009-10-19}}</ref>
 
=== فلورانس نایتینگل ===
در دورهٔ [[فلورانس نایتینگل]] و در اواسطِ قرن بدلیلِ [[تعصب|تعصباتِ]] موجود، بر فضائل زنانهٔ وی بیش از ابتکار و خلاقیت‌های او تأکید می‌شد.<ref name=Nightingale>Popular image described in chapter 10: {{Cite book|author=Bostridge, Mark|title=Florence Nightingale: The Making of an Icon|year=2008|page=251|edition=1|publisher=Farrar, Straus and Giroux|isbn=0-374-15665-4}}. Today's image described in: {{Cite news|title=Nurses ditch Florence Nightingale image |date=April 27, 1999|publisher=BBC|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/329381.stm}}</ref>
 
== منابع ==