تفاوت میان نسخه‌های «اوکراینی‌ها»

بدون خلاصه ویرایش
</tr>
<tr>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[میکولا لیسنکو|لیسنکوایوان پولیوی]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[لسیا وکراینکا|وکراینکا]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[ایوان فرانکو|فرانکو]]</small></td>
۱۲

ویرایش