تفاوت میان نسخه‌های «اوکراینی‌ها»

بدون خلاصه ویرایش
<td>[[پرونده:Skovoroda.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:Дмитрий Бортнянский.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:Kotlyarevsky.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:Gogol Portrait.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:Taras Shevchenko bw.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:KotlyarevskyMykola Lysenko.jpg|60x70px]]</td>
</tr>
<tr>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[هریهوری سکوورودا|سکوورودا]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[دمیتری بورتنیانسکی|بورتنیانسکی]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[ایوان کوتلیاروسکی|کوتلیاروسکی]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[نیکلای گوگول|گوگول]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">{{nowrap|[[تاراس شوچنکو|شوچنکو]]}}</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[ایوانمیکولا کوتلیاروسکیلیسنکو|کوتلیاروسکیلیسنکو]]</small></td>
</tr>
<tr>
<td>[[پرونده:Mykola LysenkoPuluj.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:Lesya Ukrainka portrait.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:Ivan Franko.jpg|60x70px]]</td>
</tr>
<tr>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[میکولا لیسنکو|ایوان پولیوی]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[لسیا وکراینکا|وکراینکا]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[ایوان فرانکو|فرانکو]]</small></td>
۱۲

ویرایش