باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏منابع: منبع نامعتبر
{{پانویس}}
* [http://www.iranicaonline.org/articles/nuh-ii-b-mansur-i NUḤ (II) B. MANṢUR (I) – Encyclopaedia Iranica]
 
* [http://shahrestani.blogfa.com/8506.aspx تاریخ و فرهنگ ایران]
{{شاهان سامانی}}
{{پادشاه-خرد}}