چرخه حیات توسعه سیستم‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
* 1-پیاده سازی سیستم،2-عملیاتی کردن سیستم.
 
هر یک از این مراحل خود به مراحل جزئی تر دیگری تقسیم می‌شوند که یک [[مهندسمهندسی صنایع]] با طی این مراحل در قالب یک [[متدلوژی]] از میان متدولوژی‌های موجود می‌تواند به تحلیل یک سیستم نرم افزاری که به صورت مهندسی پیاده سازی شده است دست یابد.مبحث SDLC بخشی از مباحث درس [[سیستم هایاطلاعاتی مدیریتی|سیستم اطلاعاتی مدیریت]] در رشته مهندسی صنایع را شامل می‌شود.
 
== منابع ==
۹

ویرایش