چرخه حیات توسعه سیستم‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
{{بدون منبع}}
[[Image:SDLC-Maintenance-Highlighted.png|thumb|240px|چرخه حیات توسعه سامانه‌هاسیستم]]
پس از گذشت مدت زمانی از فعالیت سیستم ،نیازهای جدید ایجاد شده ،محیط و شرایط کاری تغییر می کند و سیستم نمی تواند انتظارات و توقعات را برآورده کندسیستم به شکل نادرستی کار می کند استفاده کنندگان سیستم از عملکرد سیستم ناراضی هستند سیستم با سختی حرکت می کند این مرحله را متروک شدن سیستم گوئیم،متروک شدن سیستم به معنای متوقف شدن نیست ممکن است یک سیستم سالها به حالت متروک شده به کار خود ادامه دهدولی در این حالت استه که نیاز به توسعه سیستم احساس شده و مبحث چرخه توسعه سیستم ها پیش می آید.
 
* 1-پیاده سازی سیستم،2-عملیاتی کردن سیستم.
 
هر یک از این مراحل خود به مراحل جزئی تر دیگری تقسیم می‌شوند که یک [[مهندسیمهندس صنایع]] با طی این مراحل در قالب یک [[متدلوژی]] از میان متدولوژی‌های موجود می‌تواند به تحلیل یک سیستم نرم افزاری که به صورت مهندسی پیاده سازی شده است دست یابد.مبحث SDLC بخشی از مباحث درس [[سیستم اطلاعاتی مدیریتی|سیستمهای اطلاعاتی مدیریت]] در رشته مهندسی صنایع را شامل می‌شود.
 
== منابع ==
۹

ویرایش