لیپوپروتئین متوسط چگال: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
آی دی ال متعلق به خانواده لیپوپروتئین هاست که از تجزیه VLDL بوجود می‌آید. IDL ترکیبی است که قادر به انتقال چربی و کلسترول در محیط محلول مبتنی بر آب نظیر خون می‌شود. اندازه آن معمولاً ۲۵ تا ۳۵ نانومتر می‌باشد. این لیپوپروتئین ها در ابتدا دارای تری گلیسرول ها و استرهای کلسترول نیز هستند. این ترکیبات از پلاسما به داخل کبد با گیرنده های-میانجی اندوسیتوز کلیرانس شده یا عمدتاً به شکل ذرات LDL تجزیه می شوند.
 
بر اساس مطالعات موجود بین IDL و سایر لیپوپروتئین ها و شدت بروز بیماری های قلبی عروقی ارتباط وجود دارد. میزان بیماری عروق کرونر قلبی رابطه ی معنادار و مثبتی با لیپوپروتئین با کلسترول با چگالی بسیار پایین(VLDL)، کلسترول IDL و با کلسترول چگالی کم لیپوپروتئین (LDL) ، و منفی با کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) دارد. {{1}}
[[رده:لیپوپروتئین‌ها]]
۳۰

ویرایش