تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه آلبرتا»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* دکتر علیرضا نوری
* دکتر فاطمه معصومی پور
*پروفسور مهرداد حمیدی( عضوی از یک درصد دانشمندان برتر جهان در سال2014)
 
== انجمن های دانشجویی دانشگاه آلبرتا ==