باز کردن منو اصلی

تغییرات

۲٬۱۲۹ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
== مقاطع تاریخی == بر اساس مقاله ای از علیرضا سیدزادگان النجقی محقق جوان ایرانی که قاله اش در محافل علمی بحث های زیادی را به همراه داشت
== مقاطع تاریخی ==
غرب و شرق از دیرباز نقطه ی تقابل و تضاد یکدیگر بوده اند تمدن های این مناطق از اولین صده های تشکیل حکومت دریافتند برای حفظ بقا و تسلط بر زمین ناچار به جنگیدن با یکدیگر اند به طوری که اگر شما افسانه ها و داستان های غربی را مطالعه کنید هرگاه پلیدی . شر و بلایی به انها رسیده ان را به شرقیان نسبت داده و خانه ی همه ی زشتی هارا شرق معرفی میکنند اما در افسانه ها د داستان های شرقی نیز به غرب روی خوش نشان داده نشده و انها نیز غرب را همیشه در داستان ها به ذلت کشیده و خود را از انان بالاتر میدانند این طرز تفکر را میتوان تا حدودی در افسانه ها ریشه یابی کرد
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
=== یونان باستان ===
در غرب یونان به دلیل موقعیت سوق الجیشی مناسب از هجوم اقوام بربر مسون میماند و به شدت رشد میکند و در شرق پارسیان در ایران با مغلوب کردن حکومت های محلی و تمدن بابل رفته رفته قدرت میگیرد با تسلط ایرانیان بر مدیترانه و اناتولی به فکر پیشروی در اروپا و سرزمین های غربی افتادند که به سد یونان که دروازه ی غرب بود خوردند و نبرد های سنگینی بین این دو قدرت شکل گرفت
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
=== امپراطوری رم ===
کنند با تسلط رومیان بر یونان و اروپا نبرد بین ایران و روم سخت تر شد رومیان توان شکستن سد دفاعی دولت اشکانی برای تسلط بر شرق را نداشتند و جنگ های فرسایشی بسیاری در گرفت که در دوره ی روم شرقی و ساسانیان نیز ادامه داشت
{{بخش نیازمند گسترش}}
 
=== جدایی شرق و غرب ===
{{نوشتار اصلی|جدایی شرق و غرب}}
کاربر گمنام