باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱٬۱۲۳ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
 
خاورمیانه از میانه [[قرن بیستم]]، مرکز توجه جهانی و شاید حساسترین منطقه جهان از نظر استراتژیکی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده‌است و مکان کشمکشهای دراز مدت [[اعراب]] و [[اسرائیل]] است. خاورمیانه زادگاه ادیان مهمی چون [[یهودیت]]، [[مسیحیت]]، [[اسلام]]، [[بهائیت]] و ادیان غیر ابراهیمی مثل [[دین زرتشتی]]، [[آیین مهر]] و [[آیین مانوی|مانوی]] است.
تقابل تمدن غرب و شرق در گذر تاریخ
غرب و شرق از دیرباز نقطه ی تقابل و تضاد یکدیگر بوده اند تمدن های این مناطق از اولین صده های تشکیل حکومت دریافتند برای حفظ بقا و تسلط بر زمین ناچار به جنگیدن با یکدیگر اند به طوری که اگر شما افسانه ها و داستان های غربی را مطالعه کنید هرگاه پلیدی . شر و بلایی به انها رسیده ان را به شرقیان نسبت داده و خانه ی همه ی زشتی هارا شرق معرفی میکنند اما در افسانه ها د داستان های شرقی نیز به غرب روی خوش نشان داده نشده و انها نیز غرب را همیشه در داستان ها به ذلت کشیده و خود را از انان بالاتر میدانند این طرز تفکر را میتوان تا حدودی در افسانه ها ریشه یابی کرد ( بخشی از مقاله ی علیرضا سیدزادگان النجقی)
 
== مرزها ==
کاربر گمنام