عدالت: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۶۱۸ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
(همین هم نالازم است.)
عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه‌ای که هر کس به حق عقلانی‌اش برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد. با این حال در تعریف عدالت اجتماعی توافق محکمی وجود ندارد
 
به قولی داد یا عدالت به عنوان مفهومی اجتماعی عبارت است از [[داوری]] بر پایه [[برابری]]. با این مفهوم داد در مقابل بیداد (بی عدالتی) که به معنی [[قضاوت ناعادلانه]] است قرار دارد.{{مدرک}} <ref>عدورهٔ مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی: قرارداد - ایقاع''. چاپ دهم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵</ref>
 
 
'''''عدالت یعنی ، قرار گرفتن هر چیزی ، سر جای خودش و به اندازه خودش'''''
اشتباه بسیار بد و غلط رایج برخی این است که در افکار وگفتار و کلام ازواژه عدل و عدالت به معنا و مفهوم قانون استفاده می کنیم . یعنی بسیاری اوقات ، قانون رامساوی عدل و عدالت می دانیم و بر همین اساس می اندیشیم ، صحبت کرده و رفتار می نماییم و به این شکل در حقیقت به خود و سایرین ظلم کرده و اشتباه سنگینی را مرتکب می شویم .
 
اما زمانیکه ساده لوحانه تفاوت های ظاهری بین داشته ها و نوع و جنس تجارب بین خود و سایرین را دیده و آنها را به حساب بی عدالتی بگذاریم، همواره نالان و شاکی و ناراضی از این تفاوت ها بوده و می اندیشیم: “عدالت بین ما رعایت نشده ” و با استفاده از کلمه عدالت، به جای قانون ، آنرا زیر سوال می بریم. <ref>عدالت و قانون دو لغت همسان و متفاوت ، محمد جعفر یوسفی دارستانی ، ''چاپ دوم،تهران،شرکت سهامی دادمان، 1394''</ref>
 
 
اغلب سمبل عدالت را زنی که در یک دست ترازو و در دست دیگر شمشیر دارد می دانند ، که گاهی چشم های زن بسته و گاهی باز است . زن نماد آنیما ، یعنی بُعد عواطف و احساسات است و منظور از زنی با چشمان بسته ، عدالتی است که تنها از جایگاه سر باشد و فقط و فقط رفتار ،‌ مورد قضاوت قرار می گیرد بدون اینکه کوچترین توجهی به دلیل انجام آن و شرایط فرد باشد (عدالت آنیموسی) و منظور از زنی که چشمان باز دارد عدالتی است که در آن هم به رفتار و هم به دلایل انجام آن رفتار توجه شده است (عدالت آنیمایی)<ref>نماد عدالت و نماد قانون، محمد جعفر یوسفی دارستانی ،تهران،''شرکت سهامی دادمان،1394''</ref>
 
[[رده:عدالت]]
[[رده:قانون]]
 
==دیگر حوزه‌ها==
۲۴

ویرایش