تفاوت میان نسخه‌های «ضدسرمایه‌داری»

جز
←‏لید: شرح تصویر هرم نظام سرمایه‌داری، ابرابزار
جز (←‏لید: شرح تصویر هرم نظام سرمایه‌داری، ابرابزار)
{{بدون منبع}}
[[پرونده:Anti-capitalism color.jpg|300px|بندانگشتی|یکنسخه پوسترآمریکایی آنتی[[هرم کاپیتالسمنظام سرمایه‌داری]] از نشریه {{پم|اینداستریال ورکر|عنوان=اینداستریال ورکر|Industrial Worker}} متعلق به سال{{پم|کارگران صنعتی جهان|عنوان=اتحادیه کارگری کارگران صنعتی جهان|Industrial Workers of the 1911World}}]]
ضد سرمایه‌داری یا آنتی کاپیتالیسم {{به انگلیسی|Anti-capitalism}} شامل طیف گسترده ایگسترده‌ای از جنبشجنبش‌ها، ها، ایده ها،ایده‌ها، و نگرش هانگرش‌ها میشودمی‌شود که مخالف [[سرمایه‌داری]] است. ضد سرمایه داران، در مفهوم دقیق کلمه، اشخاصی هستند که میخواهندمی‌خواهند سیستمهای دیگر را جایگزین سیستم سرمایه‌داری نمایند.
 
== سنت گرایی ==
طیف های [[سنت‌گرا]] و [[محافظه‌کاری|محافظه‌کار]] جامعه ممکن است نسبت به کاپیتالیسم لیبرال نظر مساعدی نداشته باشند. خصوصاً در قاره اروپا بسیاری از افراد محافظه کار و سنت گرا از تاثیرات سرمایه داری بر فرهنگ و آداب و سنن ناراضی میباشند.