قرار (حقوق): تفاوت میان نسخه‌ها

خنثی‌سازی ویرایش 17380750 توسط Siavash50 (بحث)
بدون خلاصۀ ویرایش
(خنثی‌سازی ویرایش 17380750 توسط Siavash50 (بحث))
# '''قرار منع پیگرد(تعقیب)''':اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود.
# '''قرار موقوفی تعقیب''': اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
# '''قرار مجرمیت''':چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود<ref>وکیل و روش اعتراض به قرارهای بدون اعتراض در دادسرا ، ''محمد یوسفی(نصیری خلج)،پائیز 1390، چاپ دوم،انتشارات دادآفرایران''</ref>
 
 
==== قرار موقتی یا قرار توقیفی ====