حوزه قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

به نسخهٔ 17339726 ویرایش YamahaBot واگردانده شد: نویسنده ناسرشناس. (توینکل)
(به نسخهٔ 17339726 ویرایش YamahaBot واگردانده شد: نویسنده ناسرشناس. (توینکل))
ایرادات تعریف یاد شده:<br/>
*یادکرد واژه‌های ''[[شهر]]'' و ''بخش'' این را در پندار هویدا می‌سازد که حوزهٔ قضایی در بر گیرندهٔ استان نیست. این در حالی است که حوزهٔ قضایی٬ منحصر در قلمرو [[شهر]] یا بخش نیست. مثال نقض این تعریف آن است که حوزهٔ قضایی [[دادگاه پژوهشی استان]]٬ همهٔ محدودهٔ استان است که فراتر از قلمرو [[شهر]] می‌باشد.
*در این تعریف٬ تلاشی برای جایگزینی واژگان عربی با واژگان فارسی نشده است. میشد واژهٔ [[قلمرو دادرسی]] به جای [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] به کار گرفته شود.<ref>بررسی تطبیقی آیین دادرسی در امور مدنی و خانواده در نظام حقوقی ایران ، ''محمد یوسفی(نصیری خلج)،1393 ،انتشارات دادآفرین''</ref>
 
==پانویس==